Home

Wie zijn wij?

Bestuur

Locatie

Galerie

Contributie

Agenda

Links

Contact

Privacy statement
Streek Schoonhoven


BestuurSTREEK wordt bestuurd door vijf leden:

Stijny Schuijff            -    Voorzitter

Greet v.d.Meer          -    Penningmeester

Mary Verschoor         -    Secretaris

Janny Stuijt                -    Algemeen bestuurslid en lid tentoonstellingscommissie

Monica van Uffelen    -    Algemeen bestuurslid en lid programmacommissie

De programmacommissie stelt een programma samen voor de woensdagavonden. 
Aan het eind van het jaar wordt het programma met de leden geëvalueerd en afgesloten met een hapje en drankje. 

Daarnaast organiseert de commissie ook excursies naar musea e.d.

De tentoonstellingscommissie organiseert de jaarlijkse overzichtstentoonstelling in de Schoonhovense Bibliotheek.
Maakt een selectie uit de werken van de leden en richt de expositieruimte in.
 

De Vereniging Streek heeft Statuten en een Huishoudelijk Reglement en houdt één keer per jaar een Algemene  Ledenvergadering. 

HomeWie zijn wij?BestuurLocatieGalerieContributieAgendaLinksContactPrivacy statement